Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Η Κλιματική Αλλαγή μέσα από τη Λογοτεχνία

 "Στο Ηφαίστειο"- Ο χάρτης της Ρόδου:

   Έχοντας επεξεργαστεί επαρκώς την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και της προσωπικής μας ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, έγινε εισαγωγή στον όρο: "κλιματική αλλαγή". Πώς θα μπορούσε να προσεγγιστεί με ενθουσιασμό; Μόνο μέσα από τη λογοτεχνία. Το λογοτεχνικό κείμενο που επελέγη, ήταν "Στο Ηφαίστειο" της Ρόδιας, Χριστίνας Φραγκεσκάκη. Μέσα από τις βιωματικές αφηγήσεις της δημιουργού, έγινε προσέγγιση στα φυσικά φαινόμενα και τις αλλαγές που συντελούνται με την πάροδο του χρόνου, τις ευθύνες, την ατομική ευθύνη, την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς.
 
 

 
   Ακολούθως, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες κι εργάστηκαν ως νεαροί δημοσιογράφοι. Αποτύπωσαν στο χαρτί τις ερωτήσεις που επιθυμούν να θέσουν στη συγγραφέα, καθώς πρόκειται να επισκεφθεί την τάξη μας. 
    

    Τέλος, ξεκίνησε μια δημιουργική και ταυτόχρονα διαθεματική δράση, η κατασκευή του χάρτη της Ρόδου με καπάκια: 

Τα παιδιά ξεκίνησαν από το μπλε της θάλασσας!


Αλλάζω συνήθειες

 Μηδενική Σπατάλη- Οικολογικό Αποτύπωμα

   Τα παιδιά στην τέταρτη εκπαιδευτική κα συνάμα περιβαλλοντική συνάντησή μας, ήρθαν σε επαφή με την έννοια της μηδενικής σπατάλης ("Zero Waste") και του οικολογικού αποτυπώματος ("carbon footprint"). 
    Αρχικά, παρακολουθήσαμε όλοι μαζί μια ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με τις υπό μελέτη έννοιες και μέσα από διάλογο και συζήτηση έγινε η εμπέδωση των νέων πληροφοριών. Ακολούθως, οι μαθητές έφτιαξαν και παρουσίασαν το δικό τους οικολογικό αποτύπωμα:
 
 Η δική μου αφίσα

Δημιουργώ τη δική μου αφίσα:

   Οι νεαροί μαθητές, έφτιαξαν δικές τους αφίσες, με βάση όσα μάθαμε στις προηγούμενες εκπαιδευτικές μας συναντήσεις: 


Διαλογή Υλικών

Ανακυκλώνονται όλα τα υλικά; 

    Στην επόμενη εκπαιδευτική μας συνάντηση, οι νεαροί μαθητές με ενθουσιασμό και γεμάτοι αγάπη για το αντικείμενο της ανακύκλωσης, εργάστηκαν ομαδικά με ζήλο και πάθος. 
    Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, είδαν ένα ενημερωτικό βίντεο. Στη συνέχεια, έφτιαξαν καρτέλες, πάνω στις οποίες παρέθεταν τα υλικά που ανακυκλώνονται, συζητώντας ποια από αυτά δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 

Ομαδικές εργασίες:

     Έπειτα, πήγαμε όλοι μαζί στον χώρο όπου υπάρχουν οι κάδοι ανακύκλωσης του σχολείου. Εκεί συζητήθηκε η διαχείριση των υλικών. 


  Τέλος, έγινε εκ νέου συζήτηση για το σύμβολο της ανακύκλωσης και πραγματεύτηκαν πλέον και μέσα από την εμπειρία, οι έννοιες της αειφορίας και της επαναχρησιμοποίησης. 
          Αξίζει να παρουσιαστεί στο παρόν σημείο, η αρχική αφίσα του ομίλου μας. Τα παιδιά στις επόμενες συναντήσεις μας θα δημιουργήσουν μια νέα και προσαρμοσμένη στην ηλικία τους: 
Τι είναι η ανακύκλωση;

 Εισαγωγικό μάθημα- Γνωριμία με τις βασικές έννοιες

      Τα παιδιά στην πρώτη συνάντηση του εκπαιδευτικού μας ομίλου ήρθαν σε επαφή με έννοιες όπως: "ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, περιβάλλον, οικοσύστημα, κλίμα". 
      Αρχικά, έγινε μια διαθεματική δραστηριότητα ανίχνευσης των απόψεων που είχαν, σχετικά με τους ορισμούς και τη σημασία των παραπάνω εννοιών. Ο σκοπός αυτής της άσκησης ήταν η οικοδόμηση της νέας γνώσης και εμπειρίας, μέσω της γνωστικής σύγκρουσης που επιδιώκεται από τις βιωματικές δραστηριότητες. 

Τα παιδιά αποτυπώνουν τις απόψεις τους:Στη συνέχεια ήρθαν σε επαφή με τα σύμβολα των εννοιών: Τέλος, έφτιαξαν τρίλιζα από  πλαστικά καπάκια: 
Η Κλιματική Αλλαγή μέσα από τη Λογοτεχνία

 "Στο Ηφαίστειο"- Ο χάρτης της Ρόδου:    Έχοντας επεξεργαστεί επαρκώς την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και της προσωπικής μ...